2021 - 2022 Akademik Yılı Yabancı Uyruklulara Yönelik "Türkiye Türkçesi" Kursu Kayıtları Başlamıştır. (09.09.2021)
9.9.2021

2021 -2022 Akademik Yılında Yabancı Uyruklulara Yönelik Türkçe Kursu;

 

*Her bir kur için 1000 TL’dir. ( Bin Türk Lirası)

 

*Türkçe Kursunun her bir “kuru” 7 Hafta /140 saat  sürmektedir.

 

Hibrit gruplarda haftalık 12 saat yüz yüze 8 saat çevrimiçi, çevrimiçi gruplarda haftalık 20 saat çevrimiçi ders gerçekleşecektir.

(Lütfen kayıt sırasında tercihinizi belirtin.)

 

Tüm kurslar için her bir ders saati 30 dakikadır.

 

Kurlarımız aşağıdaki tabloda belirtilen seviyelerdedir.

 

TÜRKÇE

SEVİYE

 

İNGİLİZCE

 

TEMEL DÜZEY I

A1

BEGİNNER

 

TEMEL DÜZEY II

A2

ELEMENTARY

 

ORTA DÜZEY I

B1

PRE- INTERNMEDIATE

 

ORTA DÜZEY II

B2

INTERMEDIATE

 

İLERİ DÜZEY I

C1

UPPER-INTERMEDIATE

 

İLERİ DÜZEY II

C2

ADVANCED

 

 

2021-2022 Academical Season Turkish Language Courses for Foreigns

 

*Fee for each level is 1000TL (One Thousand Turkish Liras)

 

*Each level is 7 Weeks/140 academic hours long

 

Hybrid Groups: 12 hours face to face + 8 hours online within a week On-line Groups: 20 hours online a week

(Please state your choice between the groups during the registration.)

 

Each academic hour is 30 minutes.

The levels within the course:

TÜRKÇE

LEVEL

 

IN ENGLISH

 

TEMEL DÜZEY I

A1

BEGİNNER

 

TEMEL DÜZEY II

A2

ELEMENTARY

 

ORTA DÜZEY I

B1

PRE- INTERNMEDIATE

 

ORTA DÜZEY II

B2

INTERMEDIATE

 

İLERİ DÜZEY I

C1

UPPER-INTERMEDIATE

 

İLERİ DÜZEY II

C2

 

ADVANCED

 

 

Kurs kayıtları şahsi olarak TÖMER binasında yapılacaktır.