Duyurular

22.04.2017-14.05.2017 Tarihleri Arasında "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" Açıldı

        Merkezimiz tarafından "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" açılmıştır. Başvurular 18.04.2017 - 21.04.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Sertifika Programı 4 hafta sürecek olup 24 saat teorik 16 saat uygulama derslerinden oluşacaktır. Sertifika Programına, Üniversitelerin Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Sınıf öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri, halk bilimi, dil bilimi mezunları ve 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile yabancı dil ve edebiyatı bölümlerinin lisans / yüksek lisans / doktora mezunları katılabileceklerdir. Dersler 22.04.2017 - 14.05.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Verilecek dersler ve saatleri aşağıdaki gibidir.

 

DERSLER

SAATİ

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanına Giriş

1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihçesi

1

Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimiyle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Arasındaki Farklılıklar

1

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Başvuru Metni ve Türkçe Öğretimi

1

Dil-Kültür Etkileşimi

2

Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri

3

Yabancı Dil Öğretim İlkeleri

2

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

1

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretildiği Sınıflarda Sınıf Yönetimi

3

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi

1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisi

1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi

1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi

1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

1

Beden Dili ve Hitabet

2

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve Materyal Tasarımı

1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitapları

1

Uygulama Dersleri

9

Uygulama Dersleri

7

 

Başvurular için gerekli belgeler : 

A)  1 Adet Fotoğraf 

B)  1 Adet Kimlik Fotokopisi 

C)  Geçici mezuniyet belgesi / diploma fotokopisi 

D)  Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesi TR05 0001 5001 5800 7305 3054 65 nolu hesaba 600 TL yatırıldığına dair dekont Copyright © BAUM 2015