İç Kontrol

İç Kontrol

 

‘‘ KONTROLLÜ YAŞAM HAYAT KURTARIR,  İÇ KONTROL MAKUL GÜVENCE SAĞLAR ’’

 

İÇ KONTROL SİSTEM SÜRECİ

 

İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

    İç Kontrol Nedir?                                  

    Kamuda İç Kontrol   

 

    İÇ KONTROL MEVZUATI

   1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

   2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

   3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

   4- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (BUMKO 02.12.2013/10775)

   5- Kamu İç Kontrol Standartları Genel Yazı (BUMKO 04.02.2009 - 4005/1205)

   6- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan Rehberi

   7- Kamu İç Kontrol Standartları Tablo

   8- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalişma Esas ve Usulleri Hakkinda Yönerge

 

    İÇ KONTROL SİSTEMİ TANITIM BROŞÜRÜ

    KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KİTAPÇIK

 

 

 

 

 

 


Copyright © BAUM 2015