Yönetim Kurulu

                                                                         Yrd. Doç. Dr Remzi CAN 

                                                                                  (Başkan) 

 

Yrd. Doç. Dr. Bahadır GÜLBAHAR                                                                                 Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim KARADENİZ 

                   (Üye)                                                                                                                              (Üye)

 

Okutman Sadi BİLGİLİOĞLU                                                                                        Okutman Ceyda ZERENAY 

              (Üye)                                                                                                                            (Üye)

 

Okutman Mürsel BAYRAM                                                                                           Uzman Mahmut Sami DOĞANCI

            (Üye)                                                                                                                                  (Üye)

 

                                                                            Serkan BOZDAĞ

                                                                               (Raportör)


Copyright © BAUM 2015