Yönetim Kurulu

                                                                         Dr. Öğr. Üyesi Remzi CAN 

                                                                                   (Başkan) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLBAHAR                                                                                 Dr. Öğr. Üyesi  Abdülkerim KARADENİZ 

                   (Üye)                                                                                                                                      (Üye)

 

Öğr. Gör. Sadi BİLGİLİOĞLU                                                                                            Öğr. Gör. Ceyda ZERENAY 

                  (Üye)                                                                                                                              (Üye)

 

Öğr. Gör. Mürsel BAYRAM                                                                                               Öğr. Gör. Mahmut Sami DOĞANCI

            (Üye)                                                                                                                                    (Üye)

 

                                                                              Serkan BOZDAĞ

                                                                                 (Raportör)


Copyright © BAUM 2015