Yönetim

                                                                   Dr. Öğr. Üyesi  Remzi CAN 

                                                                         TÖMER Müdürü

                                                                          0386 280 36 01

                                                                  can.remzi@hotmail.com 

 

                                                                Öğr. Gör. Sadi BİLGİLİOĞLU 

                                                                 TÖMER Müdür Yardımcısı 

                                                                        0386 280 36 03

                                                                   sbilgilioglu@gmail.com.

 

                                                         Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLBAHAR 

                                                               TÖMER Müdür Yardımcısı 

                                                                    0386 280 36 02

                                                          bahadirgülbahar@hotmail.com 

 


Copyright © BAUM 2015