Yönetim

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Remzi CAN 

                                                                       TÖMER Müdürü

                                                                        0386 280 36 01

                                                                can.remzi@hotmail.com 

 

                                                           Okutman Sadi BİLGİLİOĞLU 

                                                            TÖMER Müdür Yardımcısı 

                                                                 0386 280 36 03

                                                            sbilgilioglu@gmail.com.

 

                                                    Yrd. Doç. Dr. Bahadır GÜLBAHAR 

                                                        TÖMER Müdür Yardımcısı 

                                                              0386 280 36 02

                                                    bahadirgülbahar@hotmail.com 

 


Copyright © BAUM 2015