Yasin KILIÇ

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

y.kilic@ahievran.edu.tr

yasinkilic22.yk@gmail.com

0 (386) 280 49 59

 

                                                                                                                                                   Serdar YOLYAPAN

                                                                                                                    Bilgisayar İşletmeni 

                                                                                                         serdar.yolyapan@ahievran.edu.tr

                                                                                                                       0 (386) 280 43 61