(TÖMER Müdürü) Dr. Öğr. Üyesi Ender KOKMAZ

(TÖMER Müdür Yardımcısı) Öğr. Gör. Dr. Ebru ALAGÖZ BOYRAZ 

(TÖMER Müdür Yardımcısı) Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU