Dr. Öğr. Üyesi Ender KORKMAZ               (TÖMER Müdürü)

Öğr. Gör. Dr. Ebru ALAGÖZ BOYRAZ      (TÖMER Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU         (TÖMER Müdür Yardımcısı)