​(Başkan)    Dr. Öğr. Üyesi Ender KORMAZ 
(Üye)          Doç. Dr. Erman AKILLI
(Üye)          Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ
(Üye)          Öğr. Gör. Dr. Ebru ALAGÖZ BOYRAZ                                                                               
(Üye)          Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU                                                                                                                                                                       
(Üye)          Öğr. Gör. Zeynep KOÇALİ   
(Üye)          Arş. Gör. Muhammed Mazhar ŞAHİN                                                                                                 
(Raportör)  Serdar YOLYAPAN