​(Başkan) Dr. Öğr. Üyesi Ender KORMAZ 
(Üye) Doç. Dr. Erman AKILLI
(Üye) Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan KARABULUT
(Üye) Öğr. Gör. Dr. Ebru ALAGÖZ BOYRAZ                                                                               
(Üye) Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU                                                                                                                                                                       
(Üye) Öğr. Gör. Zeynep KOÇALİ   
(Üye) Arş. Gör. Muhammed Mazhar ŞAHİN                                                                                                 
(Raportör) Serdar YOLYAPAN