​(Başkan)    Dr. Öğr. Üyesi Ender KORKMAZ 
(Üye)          Doç. Dr. Erman AKILLI
(Üye)          Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ
(Üye)          Öğr. Gör. Dr. Ebru ALAGÖZ BOYRAZ                                                                               
(Üye)          Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU                                                                                                                                                                      
(Üye)          Öğr. Gör. Zeynep KOÇALİ   
(Üye)          Arş. Gör. Dr. Mustafa ARMUT                                                                                               
(Raportör)  Serdar YOLYAPAN